Rodak z prezentami na Wileńszczyźnie

Dary w postaci produktów spożywczych, a także chemii gospodarczej i artykułów higieny osobistej trafiły do Polaków z Wileńszczyzny w Rejonie Solecznickim.
Prezenty zostały przywiezione przez łowickie Stowarzyszenie Rodak przy wydatnej pomocy Marka Przyżyckiego, Witolda Kosmowskiego i Marka Durki. Prezenty trafiły do podopiecznych Dziennego Domu Opieki i Domu Spokojnej Starości w Rejonie Solecznickim. Natomiast książki i sprzęt AGD otrzymała biblioteka w Rudnikach.