O nas

Polskie Stowarzyszenie Rodak

Łączy nas Polska

Polskie Stowarzyszenie Rodak zawiązało się 17 września 2019 roku jako Stowarzyszenie zwykłe. Rok później dzięki profesjonalnej pomocy ze strony Łódzkiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – OWES „Ja-Ty-My”- Stowarzyszenie Rodak zostało zarejestrowane w KRS.

Aktywnie współpracujemy z samorządem Rejonu Solecznickiego na Litwie, gdzie ponad 80% tamtejszej ludności stanowią Polacy. Przeprowadzamy zbiórki żywności długoterminowe, i artykułów  higieny osobistej – które sukcesywnie  przekazujemy dla osób niepełnosprawnych lub zagrożonych ubóstwem

Realizujemy akcje typu zakupy dla Seniora, Obiad dla Seniora.  W ramach działalności gospodarczej oferujemy – usługi transportowe, usługi typu „złota rączka”, sprzątające, remontowe, opiekuńcze i asystenckie. Organizujemy weekendowe  wyjazdy na Litwie, w ramach których oprócz wspierania miejscowych Polaków, wyjeżdżający z nami mają okazję poznać uroku Wileńszczyzny, zwiedzić Wilno i Troki.

W roku 2022 wyremontowaliśmy otrzymany  lokal w miejskim budynku przeznaczonym dla organizacji pozarządowych, co znacznie usprawniło nasze działania. Włączyliśmy się w pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy za co otrzymaliśmy podziękowania od Wojewody łódzkiego. W bieżącym roku podpisaliśmy umowę na dostarczanie „Opasek Życia”, a w miesiącu lipcu podpisaliśmy umowę dzierżawy z opcją wykupu – nieruchomości z salami bankietowymi, oraz możliwością uruchomienia miejsc noclegowych. Tu znajdą swoje miejsce osoby wychodzące z bezdomności oraz zagrożone wykluczeniem społecznym, także niepełnosprawni.

Głównymi celami Stowarzyszenia są:

  • inicjowanie i wspieranie projektów służących obywatelom polskim i osobom polskiego pochodzenia,
  • promowanie wartości narodowych i konserwatywno-liberalnych, przy czym konserwatyzm w rozumieniu przywiązania do tradycyjnych wartości wynikających z dorobku cywilizacyjnego Polski i Europy, a liberalizm w zakresie wolnego rynku i prawa własności,
  • promowanie i inicjowanie działań w zakresie pomocy społecznej, kultury, sportu, oświaty, zdrowia, samorządności, obronności, bezpieczeństwa, resocjalizacji, historii, gospodarki, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, uzależnień oraz innych działań służących dobru społecznemu.

KRS

KRS-0000866065

Zarząd Stowarzyszenia

Obecny zarząd Stowarzyszenia tworzą: Paulina Brochocka – Prezes Zarządu oraz Dariusz Mroczek – Członek Zarządu. Adres siedziby to al. Sienkiewicza 62, 99-400 Łowicz. Jesteśmy także obecni w obiekcie Senator przy ulicy Fabrycznej 5 w Łowiczu.

Telefony kontaktowe: 662-517-417, 730-080-280, E-mail: PolskieStowarzyszenieRodak@gmail.com

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Członek zarządu

Dołącz do Nas

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy!

Skip to content