Działania

Wyjazdy na Wileńszczyznę

Polskie Stowarzyszenie Rodak podejmuje inicjatywy związane ze wspieraniem polskiej mniejszości narodowej w Rejonie Solecznickim na Litwie. Soleczniki były pierwszym miastem partnerskim Łowicza. Umowę o współpracy podpisano w 1996. Rejon Solecznicki zamieszkują Polacy, którzy stanowią ponad 80 procent wszystkich mieszkańców. Podczas wyjazdów Polskie Stowarzyszenie Rodak angażuje się w pomoc Domu Dziecka, Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych czy też zwykłych ludzi, którzy podtrzymują polskość, ale wymagają wsparcia.

Wsparcie osób starszych

Polskie Stowarzyszenie Rodak wspiera osoby w podeszłym wieku oraz osoby ubogie. Świadczymy usługi transportowe, bierzemy udział w akcjach typu „Zakupy dla Seniora” czy „Obiady dla Seniora”. Prowadzimy zbiórki darów spożywczych i rzeczowych.

Pomoc niepełnosprawnym

Stowarzyszenie wspomaga także niepełnosprawnych mieszkańców Łowicza i powiatu łowickiego, przekazując pomoc materialną.

Dzięki zbiórce pomagam.pl i zrzutce członków i sympatyków Stowarzyszenia udało się zakupić, tak bardzo upragniony przez dzieci spod łowickiej miejscowości, telewizor.

Może niektórzy stwierdzą, że to zbędny wydatek, ale kto zobaczył ile radości sprawił ten nabytek dzieciom pozbawionym telewizora od ponad 2 lat ten wie, że warto było.

Ponadto dzieci i rodzina otrzymała pomoc w postaci artykułów szkolnych, rzeczowych oraz spożywczych.

Prywatne usługi

Stowarzyszenie świadczy również prywatne usługi:

  • opiekuńcze,
  • asystenckie,
  • transportowe,
  • sprzątające,
  • remontowe
  • pisma procesowe,
  • porady prawne,
  • catering. 

Dołącz do Nas

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy!

Skip to content